Fishing

Båtramp Rastorp

Laxå, Örebro län

Categories

  • Near parking
  • Jetty

Rampen har betongfundament och det går att lägga i även större båtar. Dock bör försiktighet iakttas då det finns en sten inte långt ut i vattnet. Stenen ligger mitt i linje med båtrampen.

Parkeringsmöjligheterna är goda med mycket plats för flera ekipage med trailer.