More to do

Laxtrappan i Gullspångsälven

Gullspång, Västra Götalands län

Categories

  • Animals

Besök Laxtrappan i Gullspång där den unika Gullspångslaxen leker på höstkanten. En laxtrappa har anlagts i den nedre och brantaste delen av Gullspångsforsen för att underlätta för lax- och öring att nå lekplatsen nedanför dammluckorna i kraftverksdammen.

Världsunik art I Gullspångsälvens strömmande vatten lever den unika Gullspångslaxen, en art som bara leker naturligt på ett ställe i världen. Älven rinner genom Gullspångs samhälle och förbinder de båda sjöarna Skagern och Vänern med varandra.

Utflyktsplats Ta gärna med dig polariserande solglasögon, de underlättar när man ska få syn på fiskarna. Det kan även vara bra att ha lite tålamod med sig för det är ibland inte helt enkelt att få syn på fiskarna i det mörka vattnet då lekdräkten gör att de är mörkare än vanligt. Det går fint att ta med matsäck, bord och bänkar finns.

Hösten en tid för lek Laxens och öringens lektid kan variera från år till år, men en tumregel är att leken pågår under oktober och november. Sida vid sida med laxen lever även öringen, som också trivs bra och frodas i vår fors. Du är välkommen att göra ett besök vid trappan under lektiden eller året om. På plats finns skriftlig information som berättar mer om arten och dess förutsättningar. Men för bästa möjliga chans att få syn på de lekande laxarna så rekommenderar vi dig att promenera sedan upp till den lugnare lekplatsen ca 400 meter uppströms.

En laxtrappa anläggs Under tidigt 1900-tal byggdes en kraftverksdamm i Gullspång för att utvinna vattenkraft ur den stora Gullspångsforsen. Därmed blockerades Gullspångslaxens naturliga väg till lekplatsen i sjön Skagern, och delar av älvfåran torrlades. Laxens normala miljö blev förstörd och arten var nära att försvinna. 2004 startade Projekt gullspångslaxen, med syfte att bevara det lilla laxbeståndet som fanns kvar. En laxtrappa anlades i den nedre och brantaste delen av Gullspångsforsen.

Nya lekområden skapas Laxtrappan har byggts genom att forsens botten har sprängts ut stegvis och små bassänger har skapats genom gjutna "trappsteg". Hela minimivattenföringen släpps fram genom fiskvägen, vilket underlättar för lax och öring att hitta upp. Tillsammans med de åtgärder som genomförs i Gullspångsforsen innebär detta att nya lek- och uppväxtområden skapas i en tidigare torrlagd del av älven och laxen kan nu åter kunna vandra upp hit för att leka.

Directions

Vägbeskrivning Från väg 26, sväng in till Gullspång centrum. Följ Storgatan och passera centrumkärnan, parkera vid anvisad parkering på vänster sida av vägen (Brogatan). Under lektiden finns gulgröna vägskyltar uppsatta vid väg 26. Vid parkeringen finns sedan småskyltar som visar till trappa och lekplats. Extra parkeringsplatser finns vid parkeringen vid Fortums lokal. Busshållplats finns i Gullspångs centrum, ca 600 meter från Laxtrappan.

Nearby