Fishing

Kvarnsjön

Örebro län, Laxå

Categories

  • Fishing
  • Fishing permit

Kvarnsjön ligger lättillgängligt längs med väg 503 några kilometer från orten Tived. Sjön är en del av kanotled Tiveden. I sjön finns mestadels abborre och gädda. Sveaskog ansvarar för försäljning av fiskekort.

Sjön ligger i Laxå kommun i Västergötland och ingår i Motala ströms huvudavrinningsområde. Den har en area på 0,306 kvadratkilometer och ligger 154,3 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Edsån (Sågkvarnsbäcken).

Nearby