Fishing

Vättern

Karlsborg, Västra Götalands län

Categories

  • Fishing

Vättern med omfamnande natur är ett av Sveriges mest unika områden för fiske och friluftsliv. Vad sägs om 28 fiskarter, ett siktdjup på 17 meter och 516 km strand där höga klippor på många platser ger oslagbar utsikt över sjön? Att fisket dessutom är av världsklass för flera arter som t ex röding, insjölax och gädda gör ju inte saken sämre.

Ansvarig för informationen om fiske på webbplatsen är de fyra Länsstyrelserna runt sjön som utvecklat sidorna i samarbete med kommunerna och fiskets organisationer. Återigen – Välkommen till Vättern!

För att vi alla idag och i framtiden skall kunna njuta av fisket i Vättern krävs en långsiktig och hållbar hushållning av resursen fisk. Av den anledningen tar Havs- och vattenmyndigheten fram bestämmelser som reglerar fisket. De flesta bestämmelserna är avsedda att bevara tillräckligt stora bestånd av fisk samt ge dessa goda möjligheter för lek och reproduktion. Det är en bra garant för ett framtida fiske!

Läs om fiskeregler

Nearby