More to do

Valekleven-Ombo öar, Naturreservat

Karlsborg, Västra Götalands län

Categories

  • Nature reserve

Besökare, tänk på detta!

Det är väldigt många besökare i Djäknesundet fina sommardagar. Det gör det svårt att hitta parkering. Parkera gärna i Granvik så får ni en fin vandring därifrån. Och du, var snäll och ta med dig ditt skräp hem!

Tänk på att hålla avstånd!

Sydändan av Valekleven består av lättvittrad grönsten. I den stora rasbranten finns därför en rik vegetation. Där du bland annat kan finna oxel, ask och hassel samt blommor som blåsippa, spenört och småborre. På resten av Valekleven är vegetationen artfattig.

Vild och vacker skärgård

Ombo öar ligger i norra Vätterns skärgård. De fem bergiga öarna har ett dramatiskt utseende, med oregelbunden strandkontur och lodräta bergskanter ner i vattnet. Här finns naturhamnar i form av vikar och laguner med lerbotten. De vikar som är öppna för vindarna kan däremot ha klapperstensbotten. På öarna dominerar upp till 300 år gammal och delvis urskogsliknande hällmarkstallskog med renlavsmattor.

Djäknesundet delar området

Området mellan Ombo öar och fastlandet kallas Djäknesundet. Också här dominerar hällmarkstallskog på bergspartier som skjuter ut i Vättern. Terrängen är starkt sönderskuren med många möjligheter att bada från klipporna eller vid sandstranden där Djäknebäcken mynnar.

Nearby