More to do

Tutterskulle Nature Reserve

Karlsborg, Västra Götalands län

Categories

  • Nature reserve

At the Tutterskulle Nature Reserve are sturdy old pines in a wild forest landscape with steep slopes and large boulders, but also a still pond and a marsh. The nature reserve is made up of the high plateau that surrounds the rocky outcrop Tutterskulle. Here old pine forest grows and an unusual amount of deciduous trees for the area. The ground is very hilly and here and there are damp depressions. A sign of high natural value. Inonctus and crust fungus are two of the reserve’s rare fungi. They are both known as indication species, as they indicate that there are likely other sensitive species in close proximity. Large and small owls. Tutterskulle is one of the places in Tiveden with most owls. Here for instance are the small species pygmy owl and boreal owl. On spring-winter nights the male boreal owl’s persistent call can be heard for hours.

Access

Tutterskulle is on level 1 of the County Administrative Board’s classification of the county’s nature reserves, which means it has a wilderness character and lacks outdoor facilities.

Facts

Kommun: Laxå

Bildat år: 2009

Areal: 112 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Directions

Naturreservatet Tutterskulle ligger i Laxå kommun, strax söder om Tivedens nationalpark och Ösjönäs. Från Örebro (E20 söderut) kör söderut förbi Askersund, ta av höger på väg 49 mot Skövde. En bit efter Olshammar står det skyltat mot Tivedens Nationalpark och Ösjönäs. Från Laxå, kör mot Askersund och sväng sedan höger mot Tivedens nationalpark, passera Tived och följ sedan skyltarna mot Ösjönäs. Från Ösjönäs kör 2,3 km söderut och tag sedan vänster mot Spåndals Bergsjö. Promenera sista biten fram till reservatet.

Regulations

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Nearby