Hiking

Västra Vätterleden

31.0 km

Välkommen på en variationsrik vandring i ett härligt skogslandskap. Etappen innehåller många olika typer av natur och passerar både Vättern och flera vackert tindrande skogssjöar. Då och då kan du göra nedslag i historiskt intressanta platser som Granviks och Forsviks bruksmiljöer m fl. Leden passar utmärkt för kortare promenader och kan även kombineras med andra etapper till en riktigt lång vandring. Utbudet av alternativt boende och annan service är stort.

Denna härligt omväxlande etapp går genom ett vackert skogslandskap som genomkorsas av åsar och mindre bergsryggar. Terrängen är bitvis kuperad, men får ändå ses som ett typiskt mellansvenskt landskap. Leden följer bra stigar och ibland en lågtrafikerad väg. Bekväma skor rekommenderas. Västra Vätterleden är markerad med orange färg på träd, stolpar och pilar.

Along the way