Hiking

Torpvandringen

1.0 km

På leden finns flera tillfällen att stanna till och reflektera

över det arbete och slit som krävdes för att överleva här

för 150 år sedan. Hade du klarat av det?

Torprundan är en kort och intressant led i naturreservatet Stora

Fjället. Här följer du spåren från en svunnen tid. Torpgrunder, spår

av källare, brunnar och stengärdesgårdar vittnar om att det här levde

människor för länge sedan. Ett liv på Stora Fjället var säkerligen inte

lätt. Här låg bland annat gårdarna Gerstorp, Tingsjötorp och Dalen.

Avlägset belägna i Tivedens urskogar, mellan tvärbranta sprickdalar,

lutande klippblock, mörka skogssjöar och väldiga furor.

En kort avstickare från leden visar vandraren till Tjuvagömman, där

forna tiders banditer förvarade tjuvgodset efter sina stöldturnéer på

Östgötasidan. Här på Stora Fjället kunde de troligtvis andas ut efter

en roddtur över Vätterns vilda vatten.

Torprundan nås enklast från parkeringen vid Stora Tingsjön. När

du svängt av från Rv49, kör inte in till Ormahålan, utan fortsätt

ytterligare ca 0,5km till Stora Tingsjön. Denna parkering är lite

mindre men ansluter direkt till Torprundan, Tingsjötorprundan och

Stora Fjälletrundan. Dessa rundor kan med fördel kombineras.

Välkommen ut!

Along the way